UHF
<--facebook-->
<--end facebook---->


UHF

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
B132
... สายอากาศติดรถยนต์ (ยานพาหนะ) ยี่ห้อ แลด เทคโนโลยี B132 (132-928 MHz) ... คุณสมบัติทาง..
0.00 ฿
B132S
... สายอากาศติดรถยนต์ (ยานพาหนะ) ยี่ห้อ แลด เทคโนโลยี B132S (132-525 MHz) ... คุณสมบ..
0.00 ฿
B4502N
B4502N - ABS Black-Chrome - 1/2 ? / 4.55 dBi - UHF 450-470 MHz - Max. 200 watts - Standard whip 1..
0.00 ฿
B4502NS
  B4502NS - ABS Black-Chrome with shock spring - 1/2 ? / 4.55 dBi - UHF 450-470 MHz - Ma..
0.00 ฿
G6-270R
Hustler G6-270R ... สายอากาศติดตั้งประจำที่ (Fixed/Base Station Antenna) ... 6 dBd (8.15 dBi)..
0.00 ฿
MABO
NMO High quality and low loss ... Laird MABO 3/8" or 3/4" Hole ... Brass Mount, up to 3/16" Thick..
0.00 ฿
MABTO
NMO High quality and low loss ... Laird MABTO 3/8" or 3/4" Hole ... Brass Mount, up to 3/16" to 1..
0.00 ฿
EM-M10001
EMF-M10001 EM-M10001 - VHF-UHF Broad Band Quarter-Wave Antenna Overview:   O..
0.00 ฿
EM-MX0108-FT
EM-MX0108-FT ... 108-960 MHz EM-MX SERIES - VHF-UHF Broad Band Antennas Overview: Our..
0.00 ฿
EM-MX0406
EM-MX0406 ... 406-430 MHz EM-MX SERIES - VHF-UHF Broad Band Antennas Overview: Our EM..
0.00 ฿
EM-MX0450
EM-MX0450 ... 450-470 MHz EM-MX SERIES - VHF-UHF Broad Band Antennas Overview: Our EM..
0.00 ฿
EMFLX-M10001
EMFLX-M10001 EMFLX-M10001 - Poly Spring VHF/UHF BB Quarter-Wave Roof Mount 108-520 MHz Antenn..
0.00 ฿
EMFLX-M10003-GPI
EMFLX-M10003-GPI EMFLX-M10003-GPI - Poly Spring UHF 2dB Gain Roof Mount Antenna 380-520 MHz ..
0.00 ฿
EMFLX-M10007
EMFLX-M10007 EMFLX-M10007 - Poly Spring UHF 5dB Gain Roof Mount Antenna 420-470 MHz Overv..
0.00 ฿
EMFLX-M10007-GPI
EMFLX-M10007-GPI EMFLX-M10007-GPI - Poly Spring UHF 3dBd Gain Roof Mount Antenna 440-480 MHz ..
0.00 ฿
EMFLX-M10013
EMFLX-M10013 EMFLX-M10013 - Poly Spring UHF 3dB Gain Roof Mount Antenna 470-520 MHz Overv..
0.00 ฿

ระบบโดย OpenCart
ทูมิเตอร์ © 2024 | ภาษาไทยโดย Opencart2004