การจัดส่งสินค้า
<--facebook-->
<--end facebook---->


การจัดส่งสินค้า

 

เงื่อนไข และข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า
 
ทูมิเตอร์มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีเงื่อนไข และข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้
  • ทูมิเตอร์จะทำให้ดีที่สุด เพื่อจัดส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 1-2 วัน
  • การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งจองที่ยังไม่มีวางจำหน่ายในตลาด กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โดยทูมิเตอร์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์
  • ทูมิเตอร์จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
  • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางทูมิเตอร์
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า
  • สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน และ/หรือในคราวเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย ที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
  • ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาลวันหยุด
เรามุ่งมั่นที่จะจัดส่งสินค้าให้ถึงมือท่านอย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย หากท่านสั่งสินค้ามูลค่า 3000 บาทขึ้นไปวันนี้ ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ
 

ระบบโดย OpenCart
ทูมิเตอร์ © 2024 | ภาษาไทยโดย Opencart2004